binarne oprogramowanie opcjonalne Things To Know Before You BuyWszelkie wnioski o przeprowadzenie badań interoperacyjności, zarejestrowane przez laboratorium w okresie między końcem czteromiesięcznego okresu po dostarczeniu pierwszego czasowego świadectwa interoperacyjności a datą decyzji Komisji, określonej w wymaganiu 294, są odraczane, aż do rozwiązania początkowych issueów interoperacyjności. Następnie wnioski te załatwia się w kolejności chronologicznej rejestracji.

Karta kierowcy umożliwia przechowywanie następujących danych dotyczących pojazdu, dla którego otwarto bieżącą sesję:

ten ostatnich zdarzeń.

NoOfCompanyActivityRecords jest liczbą zapisów z czynnościami firmy, które można przechowywać na karcie.

"numer wymiany karty" oznacza : kod w numerze karty składający się z fifteen znaków alfanumerycznych, który jest zmieniany przyrostowo przy każdej wymianie karty do tachografów;

- jeżeli jego bieżąca czynnością nie jest PROWADZENIE, bieżący czas trwania tej czynności (od momentu wybrania) i jego bieżący skumulowany czas przerwy,

A menetíró készülék az adatmemóriájában megkísérli rögzíteni és tárolni a következő tárolási szabályok szerint észlelt valamennyi hibát:

Przy włączonym zapłonie pojazdu dane te udostępniane są nieprzerwanie. Przy wyłączonym zapłonie pojazdu na odpowiednich wyjściach generowane są dane przynajmniej przy każdej zmianie czynności kierowcy lub współkierowcy i/lub włożeniu lub wyjęciu karty do tachografów.

Po włożeniu dwóch ważnych kart kierowcy wybierany jest stan prowadzenia pojazdu ZAŁOGA, w każdym innym przypadku wybierany jest stan prowadzenia pojazdu JEDEN KIEROWCA.

Urządzenie rejestrujące może gasić wyświetlacz automatycznie lub umożliwiać gaszenie ręczne, gdy pojazd nie jest w ruchu.

Pierwsza pozycja jest odpowiednia przy odesłaniu do klucza publicznego przyrządu rejestrującego lub karty do tachografów.

"numer odświeżenia karty" oznacza : kod w numerze karty składający się z 16 znaków alfanumerycznych, który jest zmieniany przyrostowo przy każdym odświeżeniu karty do tachografów;

- funkcja nastawiania czasu dostępna poza trybem kalibracyjnym działa tylko w click here ograniczonym zakresie,

Funkcja ta także nieprzerwanie monitoruje zarówno nieprzerwany czas prowadzenia pojazdu jak i skumulowany czas przerwy dla kierowcy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *